Första sterilisering, vad ska jag göra?

Om du har en mikrovåg följer du steriliserings storyboard. Om inte, lägg Emanui helt isär i kokande vatten i 5 minuter. Mängden vatten ska vara tillräckligt hög för att undvika att Emanui vidrör pottenens sida eller botten.

Hur länge ska jag sterilisera menstruationskoppen med Emanui?

För att säkerställa korrekt sterilisering som tar bort skadliga bakterier och bakterier rekommenderar vi att du steriliserar Emanui i mikrovågsugnen i 3 minuter och maximal effekt (högst 1200 W). Se mer information i storyboardavsnittet ovan.

Vad händer om jag inte har mikrovågsugn?

Om du inte har en mikrovåg kan du sterilisera Emanui och din menstruationskupa genom att helt enkelt koka den i vattenkrukan.
Se upp för att se till att Emanui inte rör vid sidan av potten, det kan skada den.

Skruva inte fast klämringen under kokning eftersom den kan deformera lockets 3 hållare.